Procesoptimalisatie

Achterblijvende leverprestaties, te lange doorlooptijden, hoge voorraden, veel onderhanden werk. Het zijn enkele uitingen van onvolkomenheden in het verloop van de interne bedrijfsprocessen waarvan de oorzaak niet direct is aan te tonen. Meestal is het een samenspel van factoren en omstandigheden. Dat maakt het complex en weinig inzichtelijk.


Optimaliseren : houd het dan nooit op ?

Door steeds veranderende omstandigheden ontstaat een dynamiek die vraagt om continue en blijvende aandacht voor optimalisatie van de interne processen. ‘De juiste dingen goed doen', daar gaat het om ! Als we spreken over ‘juiste dingen' dan heeft dat betrekking op de bijdrage in het creëren van ‘waarde' voor de klant, de effectiviteit van ons handelen. De dingen ‘goed doen' heeft vooral betrekking op de organisatie en beheersing van de interne processen, wat resulteert in rendement van ons handelen.

Optimaliseren is geen keuze, maar noodzaak !


Waarde creëren.

Blijvend ‘waarde creëren' bereiken we door een constante aandacht voor, en de juiste balans tussen werkprocessen, middelen, informatie en competenties. De processen vormen de infrastructuur van de organisatie, de beschikbaarheid van de juiste middelen en informatie zijn de voorwaarden. Maar competenties, motivatie en betrokkenheid van de mens in het proces zien we als de meest kritische succesfactor in het streven naar ‘de juiste dingen goed te doen'.


Onze bijdrage       

FlowResult ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van deze balans. Wij  leven ons in, brengen in kaart, bieden praktische oplossingen en helpen mee om dit direct in praktijk toe te passen.

 In onze aanpak richten we ons op :

♦  Verbetering van de meerwaarde (stimulering van de doorvoer)

♦  Vermindering van het geïnvesteerd vermogen

♦  Vermindering van de operationele uitgaven