Procesbeheersing

Weten wat we willen en hoe we dat willen bereiken zijn basisvoorwaarden die naar onze doelen leiden. Dit biedt echter nog garantie dat we het beoogde resultaat ook bereiken.


Een mooi concept, maar ….. ?

Een juiste inzet van mensen en middelen, de beschikbaarheid van informatie, de juiste competenties en leiderschap. Maar ook voortdurend ‘in de spiegel’ durven kijken en kritisch te zijn op het eigen presteren, dat zijn randvoorwaarden die bijdragen aan succes in een dynamische omgeving.

"De waarde van het resultaat ligt in het bereiken ervan"

                                                                                        (Albert Einstein)

 

Procesbeheersing

Vanuit de input-/output-gedachte begint procesbeheersing bij het identificeren en modelleren van de minimaal vereiste processtappen om het gestelde doel te bereiken. Vastlegging hiervan en het definiëren van de randvoorwaarden zorgt voor borging. Een voortdurende meting, evaluatie en bijsturing op de kritische processtappen zijn acties die vervolgens bijdragen aan de ontwikkeling naar een ‘beheerst proces’.


Onze bijdrage

De grondslag voor een succesvolle en blijvende uitvoering van een proces begint bij de beschikbaarheid van juiste en goede informatie. Als een organisatie er niet in slaagt een goede feedback te genereren over de prestaties, dan zal het proces niet worden bijgestuurd op het moment dat dit wenselijk is.

Onze inzet kan bestaan uit één, of een mix van diensten :

♦  Uitvoeren van een proces-audit

♦  Procesbeschrijving

♦  Ontwikkelen van prestatieindicatoren

♦  Ontwikkelen van een systematiek voor procesmonitoring

♦  Procesborging

♦  Opleiding/training of begeleiding

Het zijn de ‘Check’ en ‘Act’ kwadranten van de Deming-cirkel waar we ons op richten. De uitwerking is nooit een standaard. Maar enkele aspecten staan ons altijd wel duidelijk voor ogen : eenvoud, duidelijkheid, motiverend, beïnvloedbaar en .....

... focus op de klant !  

(Een gebrek aan focus is de belangrijkste oorzaak van het niet realiseren van doelen)