Leren & Ontwikkelen

Veranderen leidt (bijna) altijd tot weerstand. Mensen willen best veranderen als maar duidelijk is waarom het moet, waarheen het moet en welke weg wordt gevolgd.

Verandering en draagvlak

Weerstand heeft vaak te maken met gebrek aan informatie, leiderschap en overtuiging. Twijfel en onzekerheid over de gevolgen en eigen kunnen speelt altijd een rol. In de praktijk blijkt men vaak onvoldoende bewust, mist men kennis en inzicht om een juiste inschatting te maken.

Het beste plan zal nooit een succes worden
als betrokkenen er niet achter staan.

 

Draagvlak creëren

Acceptatie is een van de belangrijkste factoren als het gaat om veranderen. Kennisoverdracht, trainen, coachen en begeleiden zijn bruikbare middelen om de acceptatie van veranderingen, het draagvlak, te ontwikkelen.

Onze bijdrage

FlowResult ondersteunt organisaties door medewerkers en management ‘mee te laten bewegen’ met de veranderingen in de bedrijfsprocessen. We adviseren, ontwikkelen, trainen, toetsen, evalueren nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Zodanig dat betrokken beter in staat zijn een actieve bijdrage te leveren in het veranderingsproces en de toekomstige werksituatie.

In onze aanpak richten we ons op :

  • competentieontwikkeling
  • zelfredzaamheid