Expertisegebieden

Een prestatie leveren die voldoet aan de verwachtingen van uw klant en in één keer goed. Daarbij let u op de noodzakelijke inspanningen om dat te realiseren, het moet natuurlijk wel in verhouding staan tot het resultaat. Dat klinkt toch logisch ? 

 

Maar,  ..... het kan altijd beter, want de 'omgeving' verandert voortdurend ! 'Beter' is wanneer de leverprestatie hoger en de kosten lager zijn dan die van uw concurrent. Kortom, als de klant reden heeft om juist bij u te kopen en de volgende keer ook weer terug te komen.

 

 

Beleving van kwaliteit

 

De klant 'beleeft' de kwaliteit op het moment van de dienstverlening of de levering : voldoet het aan de verwachting ?

 

Die beleving wordt sterk bepaald door de wijze waarop de leverende organisatie haar processen stuurt en beheerst. Tijdige uitwisseling van juiste informatie is daarbij essentieel. Dat processen toch niet altijd leiden tot het gewenste resultaat is geen nieuws. Gelukkig is meestal wel duidelijk wat er beter moet, maar hoe pakken we dat aan ?

 

 

Expertise

 

Wij willen graag met u in gesprek om een antwoord te vinden op die vraag. Onze deskundigheid en ervaringen geven daarvoor in elk geval voldoende gespreksstof. De expertise is vooral ontwikkeld op het vlak van :

 

♦  Procesoptimalisatie 

♦  Procesbeheersing

♦  Leren & Ontwikkelen

 

 

 

 

"In het leven zijn geen oplossingen,
er zijn krachten werkzaam:
je moet ze hanteren en de oplossingen
volgen vanzelf."

(A. de Saint-Exupery, 1931)