Toegevoegde Waarde

Verbeteren doen we niet voor de lol. In de dynamische omgeving van de organisatie wordt de lat door de klant steeds hoger gelegd. Interne en externe belanghebbenden willen graag betere bedrijfsresultaten zien.Verandering in de algemene opvattingen over verspilling dwingen ons bovendien na te denken over duurzaam ondernemen.

In een veranderende omgeving is continue verbetering van het bedrijfsproces een noodzaak.

 

Onze rol

Onze rol in het verbeterproces kan van verschillende aard zijn, soms als initiator, soms als klankbord, spiegel, troubleshooter, kartrekker, facilitator, doordenker of stimulator. Uw situatie en doelstellingen bepalen welke rol we aannemen.

Onze aanpak

We denken en handelen vanuit een integrale benadering. Maar vaak worden de beste (en de snelste) resultaten bereikt met een doelgerichte, kleinschalige aanpak. De dynamiek en interactie zijn dan beter beheersbaar.        In onze aanpak zijn we duidelijk : pragmatisch, geen dikke rapporten maar concrete en praktisch haalbare voorstellen die tot werkelijke en meetbare verbeteringen leiden. Onze no-nonsens mentaliteit komt daarbij goed van pas.                                                                                                                                               Voorwaarden scheppen, dat is onze taak. In een vroeg stadium van het verbeterproces zullen betrokkenen daarin een rol hebben. Betere resultaten bereiken we alleen met de steun van alle medewerkers. Iets 'door de strot duwen' heeft nog nooit geleid tot verbeterde prestaties.

Onze invalshoek

We kijken en denken in onze aanpak vanuit een logistieke invalhoek, het gaat ons om een zo vloeiend mogelijk verloop van de goederen- en informatiestromen. De principes volgens het TOC-model , Kaizen-methodiek en Lean Thinking zijn daarin onze inspiratiebron. ‘Out-of-the-box-denken’ is ons daarbij niet vreemd.

De juiste dingen goed doen, daar gaat het om.